ПОДРЕДИ ЧИСЛАТА

  1. Избери ниво (от 3 до 10).
  2. Дъската има блокчета с числа върху тях. Едно блокче е празно - "дупка" и се използва за местене на останалите блокчета.
  3. Целта на играта е да подредиш числата, като използваш "дупката" за временно преместване.
  4. Натисни бутона "НАЧАЛО", започва да тече време.
  5. Премествай блокчетата като щракваш върху тях. Дадено блокче може да се премести само ако е в една и съща редица или колона с "дупката".
Подреди всички числа в редици за възможно най-кратко време и най-малко на брой премествания...

Избери ниво: