ЗАДАЙ ВЪПРОС, НА КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ОТГОВОРИ С "ДА" ИЛИ "НЕ".
КОМПЮТЪРЪТ ЩЕ ТИ ОТГОВОРИ...

Твоя въпрос:

Бъдещето казва: